גודל טקסט

פסקי דין

במשך שנות פעילותנו הרבות לקחנו חלק מרכזי בתהליכי היווצרותו והתפתחותו של משפט העבודה הישראלי. משרדנו גאה להיות אחראי לחלק נכבד מהחלטות עקרוניות ופסקי דין מנחים המהווים אבני יסוד בעולם זה. להלן מקצת מפסקי דין אלה:

נושא
שנה
ערכאה
 • עב 914056/99 חיים נחושתן נגד קלאסיקה אינטרנשיונל בע"מ ואחרים

  בית הדין דחה את כל רכיבי התביעה וחייב את התובע לשלם לנתבעים 200,000 ש"ח הוצאות משפט. זאת, בשל היקפו של ההליך, מורכבותו ובשל מהות וחומרת הטענות שהעלה התובע נגד הנתבעים

  לפסק הדין המלא (163K,DOC)
 • עסק 400094/97 הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח' נ' מדינת ישראל רפא"ל ונתיב

  בית הדין הארצי קיבל את הערעור וביטל את החלטת בית הדין האזורי לסלק על הסף את הסכסוך הקיבוצי. בית הדין פסק כי אין לקבל טענת סילוק על הסף בסכסוכים קיבוציים מבלי לקיים דיון לגופו, וזאת כעניין של מדיניות המבוססת על התפיסה של בירור סכסוכים קיבוציים לגופם.

  לפסק הדין המלא (175K,DOC)
 • עב 300455/93 שמואל בן מרדכי ואח' נ' רשות הנמלים והרכבות בישראל ואח'

  בית הדין האזורי לעבודה בחיפה דחה את תביעתם של 1247 גימלאי רשות הנמלים בישראל כנגד רשות הנמלים בישראל וכנגד נתיב קרן הפנסיה של עובדי משק ההסתדרות. בית הדין קבע כי תשלומי שיפטינג ששולמו לעובדים בין השנים 85-76 מכוח הסכמים קיבוציים אינם חלק מהמשכורת הקובעת לצרכי גמלאות.

  לפסק הדין המלא (177K,DOC)
 • עב 300769/98 אלוף אדי נגד סוכני פזגז חולון בע"מ

  התביעה נגד פזגז נדחיתה ונקבע כי לא התקיימו יחסי עובד-מעביד בין התובע לנתבעת. כמו כן נקבע כי התובע אינו זכאי לסכומים כלשהם מכוח יחסים אלה.

  לפסק הדין המלא (36K,HTM)
 • עע 600013/96 אברהם ליבוביץ נגד קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות

  בית הדין דחה את טענות התובע נגד קרן הגמלאות המרכזית

  לפסק הדין המלא (109K,DOC)