גודל טקסט

פסקי דין

במשך שנות פעילותנו הרבות לקחנו חלק מרכזי בתהליכי היווצרותו והתפתחותו של משפט העבודה הישראלי. משרדנו גאה להיות אחראי לחלק נכבד מהחלטות עקרוניות ופסקי דין מנחים המהווים אבני יסוד בעולם זה. להלן מקצת מפסקי דין אלה:

נושא
שנה
ערכאה
 • עב 3378/02 פרופ' רווח משה נ' מדינת ישראל - משרד הבריאות

  בית הדין פסק כי התובע זכאי לדרגת השכר המקסימאלית של רופאים בשירות הנתבעת כלומר - דרגה 12, וזאת החל מיום 1/6/94. הנתבעת חוייבה לשלם לתובע את הפרשי השכר בצירוף ריבית והצמדה כחוק מיום 1/6/94 ועד ליום התשלום המלא בפועל, כאשר לכל חודש וחודש יש לערוך את התחשיב בנפרד.

  לפסק הדין המלא (96K,DOC)
 • ע"ע 448/06 מקורות חברת מים בע"מ ואחרים נגד קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים בע"מ

  בית הדין דחה את הערעור וקבע כי תקנון מקפת גובר על הסכם המעניק לעובדי מקורות זכויות עודפות ביחס לעמיתים אחרים בקרן

  לפסק הדין המלא (81K,HTM)
 • עע 742/05 הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות החשמל, המתכת והאלקטרוניקה נ' תדיראן מערכות בע"מ

  בית הדין הארצי קיבל את ערעור ההסתדרות וביטל את הצו שניתן על ידי בית הדין האזורי. נקבע כי אין לאפשר לעובדי חברות חיצוניות לתדיראן קשר ולסכסוך בחצריה, להיכנס למפעל ולהוציא פריטים ממחסניו על כל הפעולות הכרוכות בכך.

  לפסק הדין המלא (90K,DOC)
 • עסק 70/05 ארגון עובדי בנק המזרחי המאוחד נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ

  בית-הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור וקבע כי עצם פיטורי העובדים שלא קיבלו את הצעת הנהלת הבנק לפרישה מרצון, יועבר להליך בוררות זבל"א וזבל"א. הבוררים ידונו הן בעצם הפיטורים והן בתנאי הפרישה, ויתעלמו מהודעת הנהלת הבנק, לפיה כל עובד שלא יחתום על הסכם הפרישה המוצע לא יהיה זכאי לקבל את תנאיו.

  לפסק הדין המלא (114K,DOC)
 • סק 253/05 ארגון עובדי בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ

  בית הדין פסק כי אי שיבוץ העובד נעוץ כל כולו ברצון לסלקו בשל חברותו בארגון העובדים. בית הדין חייב את הבנק להמשיך ולהעסיק את העובד באותו המקום, ולחלופין באופן זמני בתפקיד אחר שלא יפגע במעמדו.

  לפסק הדין המלא (100K,DOC)