גודל טקסט

פסקי דין

במשך שנות פעילותנו הרבות לקחנו חלק מרכזי בתהליכי היווצרותו והתפתחותו של משפט העבודה הישראלי. משרדנו גאה להיות אחראי לחלק נכבד מהחלטות עקרוניות ופסקי דין מנחים המהווים אבני יסוד בעולם זה. להלן מקצת מפסקי דין אלה:

נושא
שנה
ערכאה
 • עב 7281/03 בזק נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ

  מדובר בתביעה שהוגשה בשנת 2003 שטרם הוגשו בה תצהירי התובעת עקב בקשות ארכה חוזרות ונשנות מצדה ללהגשת תצהיריה. בית המשפט קיבל את בקשת מקפת ומחק את התביעה בסך מליוני שקלים נוכח התמשכות ההליכים.

  לפסק הדין המלא (42K,DOC)
 • עב 7899/04 ברקוביץ אסתר ואחרים נגד מרכז משען בע"מ ואחרים

  בית הדין קבע כי התובעות פוטרו מטעמים כלכליים ולא מחמת גילן

  לפסק הדין המלא (190K,HTM)
 • עס"ק 20/06 ידיעות אחרונות בע"מ נגד ועד עובדי הדפוס

  נפסק כי העיתון הפר את הוראות סעיפים 6-7 להסכם הקיבוצי בכך שלא החזיק מצבת קבועה של 38 עובדי דור א' במחלקת ההפצה בתנאי ההסכמים הקיבוציים המיוחדים בעיתון.

  לפסק הדין המלא (99K,DOC)
 • עב 7642/00 וינברג נילי נגד מרכז משען בע"מ

  נדחתה טענת התובעת כי משען הפרה את הסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים. כמו כן נדחתה התביעה לביטול הסכם הפשרה

  לפסק הדין המלא (74K,HTM)
 • עב 7642/04 וינברג נגד מרכז משען בע"מ

  התביעה לביטול הסכם הפשרה נדחיתה והתובעת חוייבה לשאת בהוצאות המשפט של משען

  לפסק הדין המלא (74K,HTM)