גודל טקסט

פסקי דין

במשך שנות פעילותנו הרבות לקחנו חלק מרכזי בתהליכי היווצרותו והתפתחותו של משפט העבודה הישראלי. משרדנו גאה להיות אחראי לחלק נכבד מהחלטות עקרוניות ופסקי דין מנחים המהווים אבני יסוד בעולם זה. להלן מקצת מפסקי דין אלה:

נושא
שנה
ערכאה
 • בע"מ 4870/06 פלונית נגד עזבון המנוח פלוני ואחרים

  בית המשפט דחה את הערעור נגד מקפת והסדיר את היחסים בין אלמנה, גרושה וקרן הפנסיה

  לפסק הדין המלא (96K,HTM)
 • עב 9477/05 יחיאל שפירא נגד קרן הגימלאות של עובדי ההסתדרות בע"מ

  בית הדין קיבל את עמדת קרן הגימלאות וקבע כי התובע היה בן זוגב הידוע בציבור של המנוחה ולפיכך הוא שאיר שלה כהגדרת התקנון וזכאי מתוקף כך לקצבת שאירים

  לפסק הדין המלא (91K,HTM)
 • ע"ע 723/06 עזבון המנוחה דליה באב"ד ז"ל ואח' נגד קרן הגימלאות המרכזית

  בית הדין דחה את התביעה נגד קרן הגימלאות המרכזית וקבע כי כספי המנוחה שנצברו בקרן אינם חלק מהעיזבון ולכן היורשים אינם זכאים להם מכוח הירושה

  לפסק הדין המלא (60K,HTM)
 • עסק 1015/04 ועד עובדי הדפוס נ' ידיעות אחרונות בע"מ

  הערעור התקבל באופן בו לעובדי האחזקה שסבב המשמרות שלהם שונה ושכרם פחת משמעותית בעקבות זאת, קמה זכות לתביעה אישית לפיצוי כספי מהעיתון. עוד נפסק כי דפסים ועובדי אחזקה שלא עברו השתלמות מקצועית כנדרש באתר בראשון לציון וההשתלמות או ההכשרה המקצועית עדין רלוונטיות לגביהם, רשאים לתבוע אישית יישומה של אותה זכות.

  לפסק הדין המלא (125K,DOC)
 • עסק28/07 ועד עובדי הדפוס נ' ידיעות אחרונות בע"מ

  ביה"ד הארצי לעבודה קיבל את הערעור וקבע כי ההחלטה על פיטוריהם של שמונה עובדים במחלקת ההפצה של עיתון ידיעות אחרונות התקבלה שלא כדין, תוך פגיעה בזכותם החוקתית להתאגדות והפלייתם על רקע חברותם בארגון עובדים.

  לפסק הדין המלא (120K,DOC)