גודל טקסט

פסקי דין

במשך שנות פעילותנו הרבות לקחנו חלק מרכזי בתהליכי היווצרותו והתפתחותו של משפט העבודה הישראלי. משרדנו גאה להיות אחראי לחלק נכבד מהחלטות עקרוניות ופסקי דין מנחים המהווים אבני יסוד בעולם זה. להלן מקצת מפסקי דין אלה:

נושא
שנה
ערכאה
  • עע 600029/97 משה אליאב ואח' נ' קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ

    נפסק כי אין ליתן נפקות לתניות ההסכם המעניקות תנאים עודפים על אלה שנקבעו בתקנות הקרן. הסכם כזה מפר את עקרון השוויון ועקרונות הביטוח ההדדי והנאמנות של הנהלת הקרן כלפי כלל עמיתיה.

    לפסק הדין המלא (382K,DOC)
  • בג"צ 3975/95 שמואל קניאל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'

    בג"צ דחה 5 עתירות התוקפות את החלטת הממשלה מיום 29.3.95 בעניין פעילותן של קרנות הפנסיה

    לפסק הדין המלא (178K,HTM)
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| הבא