גודל טקסט

פסקי דין

במשך שנות פעילותנו הרבות לקחנו חלק מרכזי בתהליכי היווצרותו והתפתחותו של משפט העבודה הישראלי. משרדנו גאה להיות אחראי לחלק נכבד מהחלטות עקרוניות ופסקי דין מנחים המהווים אבני יסוד בעולם זה. להלן מקצת מפסקי דין אלה:

נושא
שנה
ערכאה
 • בג"צ 3514/07 מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ נגד מרק פיורסט ואחרים

  מדובר בעתירה שהגישה מבטחים לבג"צ על פסק דין של בית הדין הארצי שקבע כי שיטות חישוב הפנסיה לפיהן נהגה בטלות, בשל היותן מבוססות על הסכמים חוץ-תקנוניים. מאחר ופסק הדין של בית הדין הארצי לא קבע דבר בשאלת תחולת קביעותיו לגבי גמלאים שפרשו לפני מועד פסק הדין הוגשו בעקבותיו תביעות רבות של גמלאים שטענו שיש לחשב את גמלאותיהם מחדש. מבטחים טענה כי ככל שפסק הדין של בית הדין הארצי מכוון לפעול בתחולה למפרע, על גמלאים שפרשו לפנסיה לפני מתן פסק הדין, יש לבטל קביעה זו, שכן משמעה חישוב מחדש של גמלאות של כ-35,000 גמלאים אשר פרשו בין השנים 1980 ל-2003. בג"צ קיבל את עמדת מבטחים ופסק כי חישוב הגמלאות מחדש לעשרות אלפי גמלאים - כאשר לחלק ניכר מהם כלל לא ניתן לבצע חישוב מדויק עקב אי קיומם של הנתונים הרלוונטיים – הינו בלתי סביר.

  לפסק הדין המלא (418K,PDF)
 • עב 7567/05 עומר לבבי נגד כים ניר שירותי תעופה בע"מ

  בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את תביעתו של בעל שליטה לשעבר בחברת כים-ניר לתשלום פיצויי פיטורים, משכורות וזכויות סוציאליות בסך של כ- 2 מליון שקלים. בית הדין קיבל את טענות כים ניר וקבע שבינה ללבבי לא התקיימו יחסי עובד ומעביד. בנוסף, בית הדין התייחס להליך הפלילי המתקיים נגד לבבי ולהסדר הטיעון במסגרתו הסכים להודות בעבירות המיוחסות לו וקבע, מעבר לנדרש, כי הודאתו של לבבי בעבירות אלה בוודאי שלא מקימה לו זכאות לפיצויי פיטורים.

  לפסק הדין המלא (536K,PDF)
 • ק"ג 2146-07 עציוני ואח' נגד כים-ניר שירותי תעופה בע"מ ואח'

  בית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב שלל משני טייסים לשעבר בחברת כים-ניר 20% מכספי הפיצויים שהופרשו לפוליסת ביטוח המנהלים שלהם בשל הפרת האמון שלהם כבכירים בחברה. עוד נפסק כי השניים ישיבו לחברה כ- 100 אלף שקל, שהעבירו לפוליסות הביטוח שלהם ללא אישור דירקטוריון החברה, כפי שקובע החוק בנוגע לחברות ציבוריות.

  לפסק הדין המלא (787K,PDF)
 • ע"ע 500/07 צבי מנדלבאום ואח' נגד התעשייה הצבאית לישראל ואח'

  בית הדין הארצי והאזורי דחו את ערעור גמלאי תע"ש וקבעו כי הסכמי המעבר שנחתמו עם העובדים לרגל הפיכתה של תע"ש לחברה ממשלתית יצרו ניתוק מן המגזר הציבורי ומציאות חדשה שבה הסכמי השכר נקבעים בהסכמים מפעליים.

  לפסק הדין המלא (111K,DOC)
 • ע"ע 311/09 פלאפון תקשורת נגד לילך אלול

  בית הדין הארצי קיבל את ערעור פלאפון וקבע כי לא התקיימה הטרדה מינית ולא נפלו פגמים בהליך פיטורי המתלוננת. עוד נקבע כי פלאפון פעלה בתום לב ומטעמים עניינים. מדובר במקרה חריג בו ערכאת הערעור נדרשה להתערב בקביעות העובדתיות של בית הדין קמא מאחר ואלה לא עלו בקנה אחד עם הראיות

  לפסק הדין המלא (254K,DOC)
הקודם |1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|